Thông tin liên hệ:

– Website: https://medekor.net
– Email: contact@medekor.net
– Điện thoại0916.735.679
– Facebook: http://facebook.com/mevivu
– Địa chỉ liên lạc: 6285/110 CMT8, Phường 12, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh

—- Vui lòng gọi điện trước khi đến —-

Gửi thông tin liên hệ: